Harald II Gudrödsson 
(1210 - 1287)
 Gudröd "Don" Reginaldsson 
(1186 - 1237)
 Reginald III Gudrödsson 
(1165 - 1229)