Antavla Startsida

Ragnvald (Jarl) Ulfsson

Yrke:  Jarl i Västergötland och Aldeigjuborg (Ladoga), Ryssland
Far:  Ulf Tostesson (930 - 950)
 
    Noteringar
Född: omkring 948 Skara, Sverige 1) 
Bosatt: omkring 1019 Ladoga, Aldeigjuborg, Ryssland 2) 
Död: omkring 1020 Ladoga, Aldeigjuborg, Ryssland 1) Dräpt av Vladimir som kom att gifta sig med dottern Ragnhed.


Familj med Ingeborg Tryggvasdotter (945 - 1019)

Vigsel: omkring 1000 3)
Barn:  Ragnhed Ragnvaldsdotter (963 - 1002)


Noteringar
Familj med: Astrid NJALSDOTTER (ca 980 - 1066), född i Norge, Rogaland, Sola
Barn:
Stenkil RAGNVALDSSON (ca 1028 - 1066), kung i Sverige 1060-1066

Vigsel: före 1020 1)

Noteringar
Reste till Norge med Olov 'Skötkonungs' dotter prinsessan Astrid utan att hennes kunglige fader hade tillfrågats om saken. I Norge firades bröllop med Olav 'den helige' till Olof 'Skötkonungs' begripliga förbittring. Ragnvald Jarls ställning blev snart ohållbar i Sverige och han måste lämna Sverige; det skedde enligt Snorre i den formen att han följde prinsessan Ingegerd på hennes brudfärd till Gårdarike, där han fick Aldeigjuborg vid sjön Ladoga till jarladöme i stället för det mistade Västergötland. Aldeigjuborg och jarldömet som hörde till staden var Ingegerds brudgåva, men Ingegerd lät sin far Ragnvald få makten. Ladoga var sedan gammal ett betydande handelscentrum. Stadens namn har i de nordiska källorna levt kvar i sin äldre finska form och kallas där Aldeigja eller vanligare Aldeigjuborg, d.v.s. 'Aldigjas borg', där borg betyder befäst stad. (Källa: Alf Henriksson och Mats G. Larsson)

Ragnvald Jarl var kusin med drottning Ingegerd i Kiev (Konugård). Han var en stor hövding och var skattskyldig under kung Jaroslav och blev gammal. Och då Olav 'den helige' var i Gårdarike så var han med Ragnvald Ulfsson, och det var den största vänskap mellan dem. För alla ansedda män hedrade kung Olav mycket medan han var där, men ingen mer än Ragnvald Jarl och drottning Ingegerd, för hon och Olav älskade varandra i hemlighet. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson)

Snorre lämnar i sin mer utförliga saga om Olaf 'den helige' som styrker Sigrid 'Storrådas' anknytning till Västergötland och som dessutom kan tyda på att hon haft sina rötter där; hon var syster till Ulf, far till Ragnvald Jarl, alltså den Ragnvald som var hövding i Västergötland, då Sigvat skald kom dit den där kvällen hösten år 1018. Jarlen skulle då ha varit Sigrids brorson och därmed kusin till Olof 'Skötkonung'. (Källa: Svitjod sid 168, Mats G. Larsson)

One of the other routes south through 'gårdarike' which the Vikings traveled was through the city Starja Ladoga on the river Volchov. There was a trading station named Aldeigjuborg, from which the Vikings could make their way to Novogorod, which they called 'Holmgård'. (Källa: Luleå Högskola, Internet)

Där floderna Volkhov och Ladozka flyter samman, ca 10 mil öster om dagens S:t Petersburg, låg en gång den handelsplats som under vikingatiden kallades för Aldeigjuborg. Handelsplatsen låg utmed den viktiga vattenleden som från Finska viken via sjön Ladoga gick längs med Volkhov till sjön Ilmen in i det centrala ryska området (Aldeija är ett äldre finskt personnamn=Aldeijas borg, borg=befäst stad). Staraja Ladogas äldsta datering är från cirka år 760. Ursprungligen var Ladoga en obefäst boplats, vars innevånare tycks ha sysslat med hantverk och fjärrhandel. Staden dominerades senare av en träborg, vilken omgavs av hantverkarkvarteren. På kyrkogården S:t Kliment finns skelettgravar med skelett av nordisk typ. På den östra stranden mittemot Ladoga låg Plakun, ett skandinaviskt gravfält med både brand- och skelettgravar. Gravfältet dateras till 800-900-tal och innehöll både mans- och kvinnogravar. (Källa: Nordisk vikingaguide 1995)

In Tiundaland there was a lagman who was called Thorgny, whose father was called Thorgny Thorgnyson. His forefathers had for a long course of years, and during many kings' times, been lagmen of Tiundaland. At this time Thorgny was old, and had a great court about him. He was considered one of the wisest men in Sweden, and was Earl Ragnvald's relation and foster-father. (Källa: Heimskringla, Olov Tryggvassons saga III)

Fosterfar och frände till Ragnvald var den berömde lagmannen i Tiundaland, Svitjod, Torgny 'lagman'. (Källa: Vikingahistorier, Åke Ohlmarks)

Källor
1) Beräkning av Björn Espell, Frösön
2) Vikingar i österled, Mats G Larsson
3) Heimskringla, Olov Tryggvassons saga III

Senast uppdatterad 010604Källor
1Björn Espell
2Vikingar i österled, Mats G Larsson
3Heimskringla, Olav Tryggvassons saga IIIStartsida Startsida
Skapad av MinSläkt 2.4b, Programmet tillhör: Sonja Löwenberg