Mats Johansson

 
    Noteringar
Född: 1687 Paldamo S:n. Finland. 1) Till Bellvik 6 från Finland ?
Död: 1769 1) 
Begravd: 1769 07/05 Fjällsjö s:n 1) 


Familj med Anna Isaksdotter (1695 - )

Barn:  Maria Matsdotter


Noteringar
Mats Johansson var från Paldamo socken i Finland, kallades allmänt "Mattes Bellvik" till skilnad mot grannen i Rörström, Mats Isacsson, vilken följdaktligen kallades "Mattes Rörström". Detta för att skilja dem åt. Mats finska namn känner vi inte till, står det i Dorotea sockens historia. Något namn på hans första hustru finns inte heller angivet i någon av kyrkböckerna.

År 1739 står emellertid dåvarande grannen i Ormsjö, Jakob Jöransson, inför tinget i Åsele, för att han tillsammans med "des swåger Mats Johansson och drängen Jöns Nilsson supit brenwin af et half stop som de kiöpt på gestgifwaaregården (i Åsele) samt at han (Jakob Jöransson) i hastighet slagit Jöns Nilsson en örfil".
Mats Johansson och Jakob Jöransson var således svågrar. Jakobs hustru hette Märta Isacsdotter. Eftersom han inte hade någon syster, som kan ha varit gift med Mats, så måste den senare hustrun ha varit född Isacsdotter. Vid ett dop 1742 i Fjällsjö var Mats Johansson i Bellvik och "hans hustru Anna i Bellwiken" dopvittnen, varför vi där också får förnamnet. Troligen är hustrun Anna Isacsdotter från Rörström, syster till Mats Isacsson ("Mattes Rörström") i samma by.

Från omkring 1749 är det alltså två familjer i Bellvik. Mats har varit ensam på nybygget över tjugo år. Under de här åren fram till 1747 har det blivit två grannar i Ormsjö och en i Avaträsk. Bygden börjar så smått utvecklas.

Hustrun Anna Isaksdotter har avlidit och Mats gifter på gamla dar om sej med Anna Johansdotter från Tåsjö. Båda makarna tycks ha avlidit nära nog samtidigt, de begravdes den 7 maj 1769 i Fjällsjö. Prästen som inte kände lappmarksnybyggarna så väl, har dock fört in fel namn i kyrkboken och kallat makarna för Mats Isaksson och Anna Hansdotter. Sjukdommem hos båda makarna anges vara "håll och styng" och de blev 72 respektive 63 år gamla.

I testamenten hade Mats och Anna både 1767 och 1768 givit Nils Pärsson från Tåsjö rätt till halva deras nybygge i Bellvik emot att han skulle föda och sköta dem till deras dödsagar, som det heter i testamentena. Nils Pärsson hade därför övertagit Mats nybyggesdel. Hans hustru hette Sara Eliedotter och var förmodligen dotter till Elias Matsson född i Hoting.

Redan 1761 hade dert dock kommit nytt folk till Bellvik. Efter maken död hade änkan Karin Mattsdotter begärt hos tingsrätten iatt få förre båtsmannen Elias Matsson från Hoting som landbonde (arendator) på nybygget, eftersom hon inte själv orkade sköta det. Tingsräten hade bifallit hennes begäran.

Källa: Dorotea sockens historia.Källor
1Dorotea sockens historiaStartsida Startsida
Skapad av MinSläkt 2.4b, Programmet tillhör: Sonja Löwenberg