www.lowenbergs.se

 

 

 

Kungar, Riddare och Hövitsmän

 

Med hjälp av andra flitiga forskare och litteratur har jag gjort en hisnande resa i mina släktled. Givetvis bör man vara kritisk när det gäller källor. Men nog är tanken lite kittlande...


Saga eller fakta?

Jag rekommenderar dej att själv kontrollera källorna för att göra en egen bedömning.

Den börjar alltså med Yngvefrey
Frey eller Yngvefrey tog över makten över Svearna efter Njord från Noatum. De bägge hade gjorts till blotgudar av guden Oden. Frej kallades drott över Svearna och tog skatt av dem. Han var omtyckt och hade god årsskörd som sin far (Njord?). Frey reste stort hov i Uppsala och hade där sin huvud-boplats. På hans tid började Frodefreden. Man hade dessutom goda skördar i alla länder. Svearna ansåg att det var Freys förtjänst. Han blev mer dyrkad än de andra gudarna. Freys hustru hette Gerd Gymisdotter och de hade sonen Fjölner.
(Heimskringla, Ynglingasagan, sid 32)

Och fortsätter i rakt nedstigande led enligt följande:

Fjölner

Svejgder

Vanlande

Visbur

Domalde

Domar

Dyggve

Dag

Agne

Alrek

Yngve Alreksson

Jörund Yngvesson Sveakung i Uppsala.

Aund den Gamle Sveakung i Uppsala.

Egil Aunsson Kung i Svitjod

Ottar 'Vendelkråka' Egilsson Småkung i Uppsala

Adils 'den mäktige' Ottarsson Småkung i Uppsala

Östen Adilsson Småkung i Uppsala

Ingvar Östensson Småkung i Sveland

Anund 'Bröt Anund' Ingvarsson Småkung i Svealand

Ingjald 'Illråde'Anundsson Småkung i Svealand 640-655

Olof 'Trätälja' Ingjaldsson Småkung i Värmland

Halvdan 'Vitben' Olofsson Konung i Norge

Eysten 'Fart' Halvdansson Konung i Romerike och Vestfold

Halvdan 'den milde och matsnåle' Eystensson Småkonung i Vestfold, Norge 750-802

Gödröd 'Veidekonge' Halvdansson Kung i Vestfold, Norge 780-826

Halvdan ' den Svarte' Gudrödsson Konung i Norge

Harald I 'Hårfager' Halvdansson Konung i Norge ca:900-940

Erik I 'Blodyx' Haraldsson Kung i Norge 940-945 och Northumbria.

Ragnfred av Norge Medkung i Norge

NN Rangfredsdotter Drottning på Isle of Man, England

Gudröd I 'Cronovan' Haraldsson Kung på Isle of Man och Hebriderna 1079-1095

Olof I "the Duarf" (Dwarf?) Gudrödsson Kung på Isle of Man, England 1103-1153

Gudröd IV Olofsson Kung på Isle of Man, England 1153-1158 och 1164-1187

Reginald III Gudrödsson Kung Isle of Man och Hebriderna 1187-1226

Gudröd 'Don' Reginaldsson Kung på Isle of Man

Harald II Gudrödsson Kung på Isle of Man, England 1249-1250

Torleif Haraldsson Konungason på Isle of Man

Hallsten Torlifsson Riksråd, Syssloman, Riddare i Norge

Nils Hallstensson Jordägare och Riddare på Frösön

Peder Nilsson Skanke Underfogde på Frösön

Karl 'Carolus Petri' Pedersson Riddare och Jordägare i Hov

Örjan Karlsson Skanke Riddare och Hövitsman

Karl Örjansson

Örjan Karlsson Lagman, Väpnare

Peder Örjansson

Jens Pedersson Skanke Länsman i Hackås

Per Jensson Skunk Länsman

Brita Persdotter Skunk

Elias Olofsson Oldberg Kyrkoherde i Lit

Anders 'Andreas' Oldberg Kyrkoherde i Lit

Olof Oldberg, Stabskapten vid Jämtlands dragonregemente

Greta Stina Oldberg

Anders Jönsson Vikström Bonde

Anna Lisa Vikström

Maria Brita Tåqvist

Brita Greta Jakobsdotter

Mariana Johanna Palmqvist

John Amandus Löwenberg

Rolf Owe Löwenberg

Sonja Marianne Löwenberg

 

 

 

 

Sidan är under uppbyggnad så titta in och se om det har hänt något sedan sist du var här.